Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Chàng mập nghĩa tình (tựa gốc:有肥人終成眷屬)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Tắc Sĩ Hà Gia Bang Thế Thanh
Lưu Nhã Lệ Điền Lai Hỉ Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 3-9, 18-20)
Trần Cẩm Hồng Hà Gia Lạc Thế Phương
Bá Nghị (Tập 2, 4-6)
Phó Minh Hiến Hà Gia Gia Huỳnh Hoa
Bích Ngọc (Tập 3-9, 18-20)
Lê Diệu Tường A Tường Nguyễn Vinh
Lý Ỷ Hồng Điền Nhuận Hảo Huỳnh Hoa
Bích Ngọc (Tập 3-9, 18-20)
Hạ Bình Hà Lão Thái Thanh Phúc
Thái Quốc Khánh Điền Thất Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 2, 5-6, 15-20)
Mã Hải Luân Mạc Thục Nga Bích Ngọc
Hứa Thiệu Hùng Điền Chí Hùng Thế Phương
Nguyễn Vinh (Tập 5-6)
Khang Hoa Lý Tú Như Bích Ngọc
Thu Hương (Từ tập 16-20)
Tào Chúng Trương Văn Văn Thanh Phúc
Hồ Phong Lê Thụ Giai Nguyễn Vinh
Trương Tuệ Nghi Diệp Khai Chi Thanh Phúc
Hoàng Mĩ Kì Lôi Thiểu Quyên
Ngải Uy Lôi Uy Nguyễn Vinh
Mã Đức Chung Victor Fung Nguyễn Vinh (Tập 8)
Bá Nghị
Hoàng Văn Tiêu Lưu Tử Bá Nghị
Advertisement