Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cự luân (tựa gốc: 巨輪)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Triển Bằng Kiều Thiên Sinh Thế Thanh
Tiêu Chính Nam La Uy Tín Nguyễn Vinh
Chung Gia Hân Trác Tĩnh Bích Ngọc
Điền Nhụy Ni Diêu Văn Anh Minh Thảo
Lý Á Nam Trác Ninh Minh Hương
Huỳnh Gia Lạc Kiều Vỹ Kiện Khánh Văn
Nguyễn Triệu Tường Long Phi Bá Nghị
Lý Tư Kỳ Chu Ngọc Mai Minh Huyền
Tạ Tuyết Tâm Lưu Lệ Quyên Minh Thảo
Lưu Giang La Phú Thành Bá Nghị
Lý Quốc Lân Kiều Sâm Huy Hồ
Trịnh Tử Thành Vương Giám Hào Nguyễn Vinh
Tần Hoàng Diêu Hanh Huy Hồ
Hà Viễn Đông Diêu Hạo Nam Khánh Văn
Lý Bích Kỳ Dương Mạn Chi Minh Thảo
Trương Kế Thông Khương Dũng Khánh Văn
Bối An Kỳ Hoa Bỉ Áo Minh Hương
Advertisement