Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cỗ máy thời gian (tiếng Trung: 尋秦記, tiếng Anh: A Step into the Past, tên khác: Thời đại Chiến Quốc) là bộ phim truyền hình Hồng Kông do TVB sản xuất năm 2001 dựa trên tiểu thuyết Tầm Tần ký của nhà văn Hoàng Dịch. Phim kể về câu chuyện du hành ngược thời gian của một Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông thế kỷ 21 trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc cách đó 2000 năm. Tại đây anh ta đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần. Bộ phim được phát sóng lần đầu từ ngày 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 năm 2001 trên kênh TVB Jade.

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt
Cổ Thiên Lạc Hạng Thiếu Long Thế Thanh
Thế Phương (Tập 5 - 6)
Bá Nghị (Tập 31-32)
Thành Nhân (Tập 33-40)
Lâm Phong Triệu Bàn / Doanh Chính giả Thế Phương
Giang Hoa Liên Tấn / Lao Ái giả Nguyễn Vinh
Quách Thiện Ni Tần Thanh / Cầm Thanh Thanh Bình
Đằng Lệ Danh  Thiện Nhu Thùy Trang
Lý Gia Đỉnh Nghiêm Bình Nguyễn Vinh
Tuyên Huyên Ô Đình Phương Bích Ngọc (Tập 1-11)
Kiều Oanh (Tập 12-40)
Âu Thoại Vỹ Đào Phương Bá Nghị
Vương Vĩ Ô Ứng Nguyên Nguyễn Vinh
Thiệu Truyền Dũng Ô Đình Uy Thế Phương
Lý Tử Hùng Triệu Mục Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 5 - 6)
Trịnh Tuyết Nhi Triệu Thiên Thanh Bình
Tuyết Lê Triệu Nhã Thùy Trang
Diêu Doanh Doanh Triệu Cơ Thanh Bình
Thùy Trang
Dư Tử Minh Trâu Diễn Thế Phương
Tăng Vĩ Quyền Tín Lăng Quân Bá Nghị
Cái Minh Huy Long Dương Quân Thùy Trang
Trần Vinh Tuấn Lao Ái thật Nguyễn Vinh
Quách Phong Lã Bất Vi Bá Nghị
Diêu Nhạc Nhi Lã Nương Dung Kiều Oanh
Lý Long Cơ Trần Trang Tương Vương Thế Thanh
Hàn Mã Lợi Phụng Tỷ Ngọc Anh
Lưu Gia Huy Tào Thu Đạo Nguyễn Vinh
Quách Chính Hồng Vương Tiễn Bá Nghị
Hoàng Văn Tiêu Đằng Dực Bá Nghị
Advertisement