Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cảnh sát mới ra trường (tựa gốc: 學警出更)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đào Đại Vũ Trương Cảnh Phong Nguyễn Vinh
Quách Thiện Ni Viên Tuệ Ni Ý Nhi
Ngô Trác Hy Chung Lập Văn Thành Nhân
Trần Kiện Phong Lý Bách Kiều Thiên Bảo
Từ Tử San Văn Tịnh Minh Thảo
Tiền Gia Lạc Khúc Minh Xương Huy Hồ
Dung Tổ Nhi Trương Niệm Ân Tuyết Nương
Lâm Gia Hoa Hồ Trác Nhân Huy Hồ
Quan Trí Bân Viên Gia Phú Thiên Bảo
Vi Gia Hùng Trịnh Tử Cường Huy Hồ
Quách Thiếu Vân Thang Tịnh Nhã Thùy Trang
Miêu Kiều Vỹ Lý Văn Thăng Nguyễn Vinh
Tiết Khải Kỳ Mã Ái Lâm Tuyết Nương
Dương Di Hà Hoa Minh Thảo
Trần Khải Di Diêu Linh Linh Trương Ngọc Châu
Advertisement