Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cảnh sát (tựa gốc: 學警雄心)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Miêu Kiều Vỹ Lý Văn Thăng Thế Thanh
Thế Phương (Tập 30)
Ngô Trác Hy Chung Lập Văn Bá Nghị
Trần Kiện Phong Lý Bách Kiều Thế Thanh (Tập 1 - 3, 25 - 27)
Thế Phương
Mễ Tuyết Trần Yến Đình Tuyết Nương
Dương Di Hà Hoa Thanh Bình
Tiết Khải Kỳ Mã Ái Lâm Tuyết Nương
Tiền Gia Lạc Khúc Minh Xương Bá Nghị (Tập 1 - 3)
Huy Hồ
Cố Kỷ Quân Cao Tuệ Quân Ý Nhi
Lý Gia Thanh Lâm Thúc Tuyền Bá Nghị
Ngô Hạo Khang Hà Minh Thế Thanh
Quách Lực Hành Trần Quốc Cường Huy Hồ
Advertisement