Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cạm bẫy (tựa gốc: 赌场风云)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Tề Hoan Sướng "Baby" Thành Nhân
Miêu Kiều Vỹ Kiều Chính Sơ Nguyễn Vinh
Tuyên Huyên Lý Thanh Vân Tuyết Nương
Huỳnh Tông Trạch Tề Hoan Lạc / Trương Lai Phú Nguyễn Vinh
Dương Di Đàm Châu Mỹ Minh Thảo
Quách Thiếu Vân Lam Tiểu Nhân Ý Nhi
Hứa Thiệu Hùng Châu Phúc Vinh Huy Hồ
Lý Thiên Tường Ông Tử Duy Huy Hồ
Hạ Bình Lý Lý Hảo Tuyết Nương
Diêu Doanh Doanh Thạch Uyển Doanh Ý Nhi
La Lạc Lâm Ông Hán Xương Huy Hồ
Quách Phong Cao Minh Huy Hồ
Trương Tùng Chi Lâm Khải Nhân Thành Nhân
Châu Thông Trác Nhất Phu Huy Hồ
Lý Quốc Lân Đàm Nhất Mộc Văn Ngà
Huy Hồ (Tập 11 - 30)
Lưu Quế Phương Lý Nguyệt Bình Tuyết Nương
Lâm Y Kỳ Điền Ngọc Lan Ý Nhi
Tăng Vỹ Quyền Tống Trình Văn Ngà
Dư Tử Minh Thẩm Vũ Anh Huy Hồ
Trần An Oánh Lý Nguyệt Hinh Minh Thảo
Lạc Ứng Quân Trần Quốc Quyền Thành Nhân
Quần chúng: Trương Ngọc Châu
Advertisement