Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Cường kiếm (tựa gốc: 強劍)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Tông Trạch Thành Phong / Tư Mã Phong Thành Nhân
Trịnh Gia Dĩnh Kinh Lỗi / Hoa Huyền Vũ Chi Tử Bá Nghị
Liêu Bích Nhi Bắc Đường Tử Lung Minh Thảo
Trần Mẫn Chi Mạc Vấn / Tư Mã Vấn Ý Nhi
Dương Tư Kỳ Tư Đồ Thủy Linh Minh Thảo
Cao Hùng Bắc Đường Ngạo / Kiếm Thánh Huy Hồ
Lê Diệu Tường Đông Phương Vô Nhai Thế Phương
Lý Tư Tiệp Thành Công Huy Hồ
La Quán Lan Thành đại nương Ý Nhi
Lưu Xước Kỳ Sở U Mộng / Thiên Cổ Hợp Nhất Thùy Trang
Lý Thành Xương Y Cảnh Tường / Phi Hồng Đạp Tuyết Thế Phương
Trần Khải Di Đơn Nhược Nam Trương Ngọc Châu
Minh Thảo (Tập 12 - 18)
Lý Quốc Lân Lâm Dao Sinh / Quỷ Ảnh Lưu Tinh Bá Nghị
Lương Liệt Duy Xa Hóa Hổ / Kim Phong Vô Cực Thối Thành Nhân
Trương Tùng Chi Tịch Thiên Hạo Thế Phương
Advertisement