Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ỷ thiên đồ long ký (tựa gốc: 倚天屠龍記)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lương Triều Vỹ Trương Vô Kỵ Thế Thanh
Lê Mỹ Nhàn Triệu Mẫn Huỳnh Hoa
Đặng Tụy Văn Chu Chỉ Nhược Bích Ngọc
Nhậm Đạt Hoa Trương Thúy Sơn Thế Phương
Thế Thanh (Tập 7 - 9)
Trịnh Du Linh Ân Tố Tố Thanh Phúc
Tằng Giang Tạ Tốn Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 12)
Thiệu Mỹ Kỳ Tiểu Siêu Thanh Phúc
Lê Hán Trì Dương Tiêu Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 11 - 26)
Hà Thụ Sân Tống Thanh Thư Bá Nghị
Đới Chí Vỹ Ân Lê Đình Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 40)
Đào Đại Vũ Phạm Dao Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 40)
Long Thiên Sinh Du Liên Chu Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 25 - 26)
Liêu Khải Trí Du Đại Nham Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 24)
Lý Thụ Giai Mạc Thanh Cốc Thế Thanh
Ngải Uy Trương Tùng Khê Bá Nghị
Trần An Oánh Hân Ly Bích Ngọc
Dung Huệ Vân Kỷ Hiểu Phù Bích Ngọc
Ngô Thiện Vy Dương Bất Hối Huỳnh Hoa
Bào Phương Trương Tam Phong Thế Thanh
Huỳnh Doãn Tài Tống Viễn Kiều Thế Thanh
Lưu Giang Viên Chân / Thành Côn Nguyễn Vinh
Thế Thanh (Tập 25 - 26)
Lý Hương Cầm Diệt Tuyệt sư thái Thanh Phúc
Lưu Triệu Minh Dương Đỉnh Thiên Bá Nghị
Ngô Gia Lệ Dương phu nhân Thu Hương
Advertisement