Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bubu Chacha (tựa gốc: ぶぶチャチャ)

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Bubu Huyền Chi
Chacha Quốc Tín
Mary Minh Chuyên
Nick Anh Tuấn
Terry Vũ Long (26 tập đầu), Tiến Đạt (từ tập 27)
Mẹ Bubu Kiều Oanh
Ba Bubu Bá Nghị
Chị Catherine Thanh Hồng
Ông Daa Bá Nghị
Người dẫn chuyện Khánh Hoàng
Nicky Anh Tuấn
Sara Thy Châu
Mary Minh Chuyên
Robo Bull Chơn Nhơn

Advertisement