Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Phân vai[]

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Akaboshi Bisco Hoàng Trí
Nekoyanagi Milo Anh Tuấn
Nekoyanagi Pawoo Huyền Chi
Jabi Hoàng Khuyết
Kurokawa Trần Vũ
Ochagama Tirol Thanh Hồng

Advertisement