Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bao la vùng trời (tựa gốc: 衝上雲霄)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ngô Trấn Vũ Đường Diệc Sâm Thế Thanh
Mã Đức Chung Lăng Vân Chí Bá Nghị
Trần Tuệ San Nhạc Dĩ San Thanh Bình
Hồ Hạnh Nhi Tô Di Tuyết Nương
Diệp Tuyền Đồng Hi Hân Thanh Bình
Ngô Trác Hy Đường Diệc Phong Thế Phương
Huy Hồ (Tập 21 - 24, 28 - 30, 35 - 40)
Trần Kiện Phong Vạn Hạo Thông Thế Phương
Thế Thanh (Tập 21 - 24, 28 - 30, 35 - 40)
Huỳnh Tông Trạch Tạ Lập Hào Bá Nghị
Mã Quốc Minh Cao Chí Hoành Huy Hồ
Thế Thanh (Tập 6 - 7, 21 - 22)
Lâm Hiểu Phong Mạc Thiện Ba Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 4 - 40)
Tô Ngọc Hoa Bối Gia Lộ Ý Nhi
Tuyết Nương (Tập 4)
Thạch Tu Đường Hoàng Huy Hồ
Bá Nghị (Tập 6 - 7)
Hàn Mã Lợi Hình Gia Mỹ Thanh Bình
Hồ Định Hân Lăng Trác Chi Ý Nhi
Lạc Ứng Quân Kim Trạch Thái Bá Nghị
Đặng Tử Phong Trình Nhật Đông Huy Hồ
Trần Tú Châu Diệp Nhạn Đình Ý Nhi
Advertisement