Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ba nữ cảnh sát thiện xạ (tựa gốc:廉政英雄之火槍柔情)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đặng Tụy Văn Phan Ủy Hân Bích Ngọc
Quan Vịnh Hà Cam Bảo Ni Huỳnh Hoa
Thương Thiên Nga Trì Trung Liên Thanh Phúc
Tăng Vỹ Quyền Quách Gia An Nguyễn Vinh
Lý Tử Hùng Trác Minh Thế Thanh
Phương Trung Tín Trang Văn Hiền Thế Phương
Lý Thành Xương Giản Quốc Tiêu Trung Châu
Trương Quốc Cường Mã Kỳ Xương Trung Châu
Hà Anh Vỹ Dư Kỳ Phương
Trịnh Bách Lân Trương Chí Quyền Thế Phương
Lưu Giang Bố Thiểu Tường Thế Thanh
Trần Mai Hinh Diệp Lệ Như Huỳnh Hoa
Advertisement