Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ba chị em (tựa gốc: 蘭花刼)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Điền Nhụy Ni Giang Lệ Nhã Minh Thảo
Tô Ngọc Hoa Viêm Phái Hồ Ý Nhi
Đường Ninh Tô Phỉ Tuyết Nương
Trần Cẩm Hồng Ngôn Lượng Nguyễn Vinh
Hồ Nặc Ngôn Mã Hách Thành Nhân
Huỳnh Trí Hiền Trương Chí Khải Thiên Bảo
Diêu Doanh Doanh Cao Lợi Lợi Ý Nhi
Hồ Định Hân Diệp Chỉ San Ngọc Châu
Trần Mạn Na Ngôn Lương Thục Đức Thùy Trang
Trần Gia Nghi Tống Mỹ Trinh Tuyết Nương
Lương Bảo Trinh Phạm Phiêu Hương Ngọc Châu
Trần Hồng Liệt Thành Bảo Huy Hồ
Lý Gia Đỉnh Tô Uy Huy Hồ
Mã Đề Lộ Hàn Hoàn Minh Thảo
Advertisement