Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bồ Tùng Linh (tựa gốc: 蒲松齡)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ảnh Vương HTV2
Nhạc Hoa Bồ Bàng Huy Hồ Thế Thanh
Giản Mộ Hoa Đổng Tuệ Hân Bích Ngọc Bích Ngọc
Trần Tú Châu Diệp Vịnh Nhàn Thanh Bình Minh Hương
Mã Tuấn Vỹ Bồ Tùng Linh Nguyễn Vinh Nguyễn Vinh
Mạc Khải Khiêm Bồ Hạc Linh Tuyết Mai
Trần Triển Bằng Bồ Bách Linh Hà Thao Bá Nghị
Chu Tuệ Mẫn Lương Bích Ngọc Khánh Phương Bích Ngọc
Giang Vinh Huy Đổng Tự Minh Trần Tuấn Tất My Ly
Lưu Ngọc Thúy Chu Bảo Yến Minh Thảo Khánh Phương
Lí Mĩ Tuệ Liễu Tâm Nghiên Tuyết Mai Khánh Phương
Chung Gia Hân Liễu Tâm Như Minh Thảo Minh Huyền
Bạch Nhân Tống Hảo Thùy Trang Khánh Phương
Trần Cẩm Hồng Cao Triết Khánh Văn Khánh Văn
La Lạc Lâm Lệnh Hồ Cát Tường Huy Hồ Bá Nghị
Trần Pháp Lai Lệnh Hồ Tiểu Thúy Bích Ngọc Bích Ngọc
Lý Thiên Tường Ngụy Trung Trần Tuấn Thế Thanh
Lỗ Chấn Thuận Vinh Tuấn Đình Tuấn Khánh Văn

Minh họa giọng nói[]

Giọng_nói_thân_quen_trong_phim_Bồ_Tùng_Linh_(2010)

Giọng nói thân quen trong phim Bồ Tùng Linh (2010)

Advertisement