Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bốn chàng tài tử (tựa gốc: 金装四大才子)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Chúc Chi Sơn Thế Thanh
Trương Gia Huy Đường Bá Hổ Bá Nghị
Lâm Gia Đống Văn Trưng Minh Nguyễn Vinh
Ngụy Tuấn Kiệt Châu Văn Tân Thế Phương
Quan Vịnh Hà Thu Hương / Thu Nguyệt Bích Ngọc
Trần Tùng Linh Chu Sính Đình Bích Ngọc
Văn Tụng Nhàn Chúc Hiểu Liên Thu Hương
Ông Hồng Thạch Lựu Thu Hương
Thái Tử Kiện Chính Đức Thế Phương
Hướng Hải Lam Lý Phụng Tỷ Bích Ngọc
Cao Hùng Ninh Vương Thế Thanh
Quách Chính Hồng Chu Tử Kiện Bá Nghị
Khang Hoa Hoàng hậu Thu Hương
Hỗ trợ: Ngọc Anh
Advertisement