Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bằng chứng thép III (tựa gốc:法證先鋒III)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lê Diệu Tường Bố Quốc Đống (Sir Pro) Bá Nghị
Trương Khả Di Chung Học Tâm (Mandy) Tuyết Nương
Từ Tử San Lăng Xảo Nhi (Ada) Bích Ngọc
Ngô Trác Hy Lý Triển Phong (Wind) Thành Nhân
Hồ Định Hân Chu Dịch Phi (Eva) Ý Nhi
Trần Ân Vy Tưởng Trác Quân (Angel) Minh Huyền
Tiêu Chính Nam Hà Chính Dân (Ken) Nguyễn Vinh
Tưởng Chí Quang Du Kiện Bảo Huy Hồ
Trần Triển Bằng Phương Thế Hữu (Jim) Nguyễn Vinh
Huỳnh Tử Hùng Cao Vĩ Hùng (Jason) Thế Thanh
Nguyên Hoa Bố Thuận Hưng Thế Thanh
Chu Thông Chung Bác Sử Huy Hồ
Thẩm Trác Doanh Lý Gia Lộ Minh Hương
Advertisement