Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bằng chứng thép (tựa gốc:法證先鋒)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Cao Ngạn Bác Thành Nhân
Lâm Văn Long Cổ Trạch Thâm Nguyễn Vinh
Chung Gia Hân Lâm Thinh Thinh Minh Thảo
Trịnh Tuấn Hoằng Lương Tiểu Cương Nguyễn Vinh
Quách Thiếu Vân Mạc Thục Hoàng Tuyết Nương
Mông Gia Tuệ Lương Tiểu Nhu Ý Nhi
Tào Vĩnh Liêm Thẩm Hùng Nguyễn Đông
Vu Dương Lương Hưng Long Huy Hồ
Cốc Phong Cao Thông Huy Hồ
Advertisement