Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bảo vệ nhân chứng (tựa gốc: 護花危情)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Tông Trạch Hứa Vỹ Sâm Nguyễn Vinh
Chung Gia Hân Kiều Tử Lâm (Hailey) Bích Ngọc
Tưởng Chí Quang Kiều Giang Hà Huy Hồ
Lý Thiên Tường Đường Tuấn Giai Thành Nhân
Huỳnh Tử Hùng Lưu Trạm Khôn Thế Thanh
Tần Bái Kiều Giang Sơn Bá Nghị
Giản Mộ Hoa Chu Mỹ Hồng (Tina) Tuyết Nương
Tăng Vỹ Quyền Phan Quốc Thành Huy Hồ
Trương Tùng Chi Trình Học Cần Thế Thanh
Lý Thành Xương Hà Triệu Lương Huy Hồ
Lý Quốc Lân Sapura Thế Thanh
Cao Tuấn Văn Bao Khải Trung Nguyễn Vinh
Dương Chứng Hoa Trần Gia Sĩ (Sa Thị) Thế Thanh
Lý Ỷ Văn Trương Lệ Quyên (Sư tỷ) Minh Hương
La Quân Mãn Dương Diệu Đông (Ba Đạt) Thành Nhân
Trương Dĩnh Khang Vương Chi Đường (Mộc Thái) Huy Hồ
Dương Triều Khải Kỉ Hạo Toàn Thế Thanh
Hà Tuấn Hiên Chu Quốc Đống Thế Thanh
Lạc Đồng Lý Xảo Hân Minh Huyền
Chu Mẫn Hãn Lý Văn Kiệt Thành Nhân
Chu Tuệ Mẫn Trần Khải Kiều (Kelly) Bích Ngọc

Thông tin thêm[]

HTV2 phát sóng phim từ ngày 27 tháng 12, 2012.

Advertisement