Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bùng nổ (tựa gốc: 900重案追兇)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
1995 2013 (HTV2 Redub)
Ôn Triệu Luân Chu Thừa Khai Thế Thanh Khánh Văn
Ngô Khải Hoa Vương Nhất Chính Thế Phương
Nguyễn Vinh (Tập 11)
Nguyễn Vinh
Tuyên Huyên Lâm Thiện Bích Ngọc Bích Ngọc
Thành Khuê An Cao Nhân Chung Châu
Nguyễn Vinh (Tập 16 - 22)
Huy Hồ
Trương Phụng Ni Chu Lệ Vân Huỳnh Hoa Minh Huyền
Lư Uyển Nhân Chu Mỹ Ngọc Thanh Phúc Minh Huyền
Lý Long Cơ Lâm Vĩnh Tài Thế Thanh Thế Thanh
Trương Nguyên Vi Lưu Thái Mi Huỳnh Hoa Minh Thảo
Ngô Gia Lạc Tưởng Phong Nguyễn Vinh Bá Nghị
Ngô Vịnh Hồng Quan Tuệ Phấn Thanh Phúc Minh Hương
Lý Vệ Dân Hà Trạch Xương Nguyễn Vinh
Chung Châu (Tập 5 - 7)
Huy Hồ
La Quân Tả Dư Hữu Tín Chung Châu Bá Nghị
Lưu Mỹ San Hứa Uyển Nghi Bích Ngọc Minh Thảo
Đặng Anh Mẫn Mao Vỹ Lương Nguyễn Vinh Thế Thanh
Lý Quế Anh Đường Mẫn Bích Ngọc Minh Thảo
Quách Đức Tín Bạch Trung Bình Nguyễn Vinh Thế Thanh
Phùng Hiểu Văn Hình Anh Thanh Phúc Minh Thảo
Mạc Gia Nghiêu Từ Kính Nghiệp Chung Châu
Thế Phương (Tập 16)
Bá Nghị
Trịnh Bách Lân Giang Ấu Kiên Thế Phương Nguyễn Vinh
Mạc Khả Hân Tống Lạc Văn Thanh Phúc Minh Thảo
La Lập Cần Lâm Bảo Chí Thế Phương Huy Hồ
Hà Gia Lệ Thi Tiểu Mạn Bích Ngọc Minh Hương
Trịnh Gia Sinh Văn Đạt Thạch Nguyễn Vinh Thế Thanh
Đàm Nhất Thanh Giang Khải Sinh Nguyễn Vinh Huy Hồ
Trần Mỹ Kỳ Nguyễn Lan Tâm Thanh Phúc Minh Hương
Lương Vịnh Lâm Nguyễn Mỹ Khiết Bích Ngọc Bích Ngọc
La Lan Hồng Nhật Cúc Thanh Phúc Minh Thảo
Ngải Uy Cao Vỹ Thế Thanh Huy Hồ
Lưu Gia Huy Cao Huy Thế Phương Khánh Văn
Advertisement