Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bí mật bảo tàng (tựa gốc:人生馬戲團)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Hạo Dân Hà Tuấn Phong Nguyễn Vinh
Chung Gia Hân Lộ Đan Thu Hương
Đường Văn Long Trương Kiến Tinh Thành Nhân
Âu Cẩm Đường Can Lâm Huy Hồ
Dương Tư Kỳ Tịch Khả Nhi Tuyết Nương
Diêu Doanh Doanh Tống Diệu Tư Ý Nhi
La Lạc Lâm Hà Vĩnh Giai Thành Nhân
Trình Khả Vi Thẩm Thiện Linh Thu Hương
Hồ Nặc Ngôn Ngũ Nhuận Sinh Thành Nhân
Hồ Phong Chiêu Học Văn Huy Hồ
Nhan Quốc Lượng Lăng Thiên Chí Nguyễn Đông
Lý Gia Thanh Đường Hướng Đông Nguyễn Đông
Huy Hồ (Tập 3)
Lưu Giang Hà Chính Hùng Huy Hồ
La Lạc Lâm Hà Vĩnh Giai Thành Nhân
Advertisement