Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bí ẩn trong nhà hát (tựa gốc: 全院滿座)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quan Vịnh Hà Châu Tú Anh Thanh Phúc (Tập 1 - 6)
Bích Ngọc (Tập 7 - 20)
Ngô Khải Hoa Trình Hạo Nhiên Thế Phương
Uyển Quỳnh Đan Trương Ngân Tiên Thu Hương
Trịnh Tử Thành Triệu Hưng Quốc Nguyễn Vinh
Vi Gia Hùng Châu Vỹ Kiên Bá Nghị
Thang Doanh Doanh Thang Hiền Thục Thu Hương
Sở Nguyên Trình Tư Tề Nguyễn Vinh
Lạc Ứng Quân Diêu Thượng Lễ Bá Nghị
Hàn Mã Lợi Đỗ Lệ Mai Thanh Phúc
La Lan Vương Nhị Cô Bích Ngọc
Diêu Doanh Doanh Hà Uyển Quân Bích Ngọc
Cốc Phong Triệu Nhất Long Thế Thanh
Chu Mễ Mễ Tiền Phụng Kiều Bích Ngọc (Tập 1 - 8)
Thanh Phúc (Tập 9 - 20)
Mã Hải Luân Chu Nguyệt Nga Thu Hương
Mã Đề Lộ Đỗ Mỹ Lan Thu Hương (Tập 1 - 3)
Bích Ngọc (Tập 4 - 20)
Lạc Đạt Hoa Trình Hạo Đức Thế Thanh (Tập 2)
Bá Nghị
Trần An Oánh Thang Quế Thường Thu Hương
Quần chúng: Ngọc Anh
Advertisement