Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bão cát (tựa gốc: 火舞黃沙)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Bảo Di Diêm Vạn Hy Thành Nhân
Trần Hào Tống Đông Thăng Nguyễn Vinh
Thái Thiếu Phân Tiêu Ngọc Tuyết Nương
Lê Tư Kế Minh Phụng Ý Nhi
Xa Thi Mạn Gia Xuân Phân Thu Hương
Thiệu Mỹ Kỳ Thư Lãng Nguyệt Ý Nhi
Trần Hồng Liệt Mao Thổ Nguyễn Đông
Huỳnh Đức Bân Tống Đông Dương Huy Hồ
Châu Gia Di Mao Tiểu Cầm Tuyết Nương
Mã Hải Luân Quế Lan Thu Hương
Từ Vinh Diêm Quốc Cơ Nguyễn Đông
Chung Cảnh Huy Diêm Quốc Nghiệp Huy Hồ
Quách Thiểu Vân Chỉ Quân Ý Nhi
Thu Hương (Tập 19 - 20)
Vương Hiền Chí Diêm Vạn Thiên Nguyễn Đông
Thành Nhân (Tập 3)
Trần Tú Châu Diêm Thiếu Hồng
Advertisement