Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bà xã cát tường (tựa gốc: 醋娘子)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Hồ Hạnh Nhi Tào Thanh Tuyết Nương
Ngô Trác Hy Kê Chuẩn Khánh Văn
La Trọng Khiêm Tiền Phong Nguyễn Vinh
Sầm Lệ Hương Sơn Tra Bích Ngọc
Lương Thuần Yến Chu An Ninh Bích Ngọc
Cổ Minh Hoa Tiền Trang Bá Nghị
Lương Tranh Kế Tố Bích Ngọc
Trần Vỹ Tiền Sương Minh Huyền
Cố Quan Trung Tào Đại Công Huy Hồ
Hoàng Thục Nghi Tào Tào Bế Nguyệt Minh Hương
Lỗ Chấn Thuận Tân Chính Nghĩa Thế Thanh
Quách Chính Hồng Phó Sâm Nhân Huy Hồ
Hà Quân Thành Thượng Quan Văn Khánh Văn
Ngụy Tuấn Hạo Anh Minh Huy Hồ
Lữ Tuệ Nghi Lãnh Thái Từ Minh Huyền
Advertisement