Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Bà nhà tôi (tựa gốc: 老婆大人)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Tuyên Huyên Cao Hy Mẫn Thanh Bình
Trần Cẩm Hồng Cát Quốc Quang Thế Phương
Thế Thanh (Tập 10 - 20)
Vương Kiệt Đới Trí Hùng Huy Hồ
Đặng Kiện Hoằng Tô Á Cơ Bá Nghị
Lý Thi Vận Lương Hân Hân Ý Nhi
Lý Tư Tiệp Cát Đức Bân Bá Nghị
Viên Thể Vân Cổ Vịnh Thi Tuyết Nương
Đường Thi Vịnh Cát Bảo Di Tuyết Nương
Lư Hải Bằng Cát Đức Thông Huy Hồ
Trần Sơn Thông Bạch Lại Nhân Huy Hồ
Trần Gia Nghi Diệp Huệ Quyên Ý Nhi
Lữ San Chung Trán Anh Ý Nhi
Trần Khải Di Cát Bảo Bối Tuyết Nương
Lạc Ứng Quân Cao Thiên Bá Nghị
Advertisement