Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anh hùng xạ điêu (tựa gốc:射鵰英雄傳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
FFVN (SGF) HTV2
Trương Trí Lâm Quách Tĩnh Nguyễn Vinh Nguyễn Vinh
Chu Ân Hoàng Dung Bích Ngọc Bích Ngọc
La Gia Lương Dương Khang Thế Thanh Thế Thanh
Quan Bảo Tuệ Mục Niệm Từ Thanh Phúc Minh Thảo
Lâm Gia Hoa Dương Thiết Tâm Thế Thanh Thế Thanh
Tăng Vỹ Quyền Quách Khiếu Thiên Nguyễn Vinh Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Hoàng Dược Sư Văn Ngà Huy Hồ
Châu Thiết Hoà Âu Dương Phong Nguyễn Vinh Thế Thanh
Lê Hán Trì Nam Đế Thế Thanh Huy Hồ
Lưu Đan Hồng Thất Công Thế Thanh Huy Hồ
Lê Diệu Tường Châu Bá Thông Thế Thanh Bá Nghị
Lâm Vỹ Âu Dương Khắc Văn Ngà Khánh Văn
Tưởng Văn Đoan Anh Cô Huỳnh Hoa Minh Hương
Trần Bội San Hoa Tranh Huỳnh Hoa Minh Hương
Trần Khiết Nghi cô khờ Huỳnh Hoa Minh Thảo
Quảng Tá Huy Mã Ngọc Thế Thanh Thế Thanh
Lâm Thượng Võ Khưu Xử Cơ Thế Thanh Khánh Văn
Lâm Gia Đống Doãn Chí Bình Văn Ngà Bá Nghị
Mạch Thúy Nhàn Mai Siêu Phong Thanh Phúc Tuyết Nương

Minh họa giọng nói[]

Giọng_nói_thân_quen_trong_phim_Anh_hùng_xạ_điêu_94_-_bản_lồng_tiếng_cũ

Giọng nói thân quen trong phim Anh hùng xạ điêu 94 - bản lồng tiếng cũ

Advertisement