Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anh hùng trong biển lửa (tựa gốc:烈火雄心3)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Gia Dĩnh Trác Bá Vũ Khánh Văn
Vương Hỷ Chung Hữu Thành Thiên Bảo
Hồ Hạnh Nhi Cao Huệ Doanh Minh Thảo
Huỳnh Tông Trạch Phương Lữ An Hà Thao
Trần Ân Vy Dung Thiểu Ý Khánh Phương
Huỳnh Gia Lạc Cao Hạo Nam Khánh Văn
Diêu Tử Linh Trác Mẫn Thanh Bình
Trần Triển Bằng Bành Chí Bân Thiên Bảo
Trần Vũ Sâm La Khắc Minh Trần Tuấn
Lý Vũ Dương Trương Chí Hào Đình Tuấn
Cao Quân Hiền Trần Lạc Sinh Huy Hồ
Đới Chí Vỹ Quan Gia Đống Huy Hồ
Trương Tùng Chi Châu Quốc Huy Nguyễn Vinh
Vương Tuấn Đường Diệp Nhất Kiên Đình Tuấn
Âu Thoại Vỹ Tần Kim Thạch Nguyễn Vinh
Lâm Kính Cương Mạc Cẩm Huy
Hà Vỹ Nghiệp Thi Kiện Lãng
Hà Tuấn Hiên Hugo
Châu Thông Thẩm Dật Đình Tuấn
Trần Tú Châu Thẩm Nguyệt Hoa Queenie Bích Ngọc
Giang Hán Chung Diệu Căn Nguyễn Vinh
Dịch Trí Viễn Chung Hữu Phú Huy Hồ
Hà Ỷ Vân Ada Thùy Trang
Sầm Bảo Nhi May Thanh Bình
Lư Uyển Nhân Phan Ngọc Hồng Khánh Phương
Advertisement