Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anh hùng thời chiến (tựa gốc: 十三太保)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt (1999???)
Huỳnh Nhật Hoa Lý Tồn Hiếu Thế Thanh
Đổng Vỹ Lý Tồn Trực Thế Phương
Huệ Thiên Tứ Sử Kính Tư Bá Nghị
Nguyễn Vinh (Tập 13 - 16)
Thang Trấn Nghiệp Khang Quân Lợi Thế Phương
Trần Ngọc Liên Vân La Công Chúa Bích Ngọc
Tần Bái Lý Khắc Dụng Bá Nghị
Thế Phương (Tập 14 - 16)
Lưu Triệu Minh Chu Ôn Thế Thanh
Lý Lâm Lâm Thẩm Mộng Tiên Thanh Phúc
Huỳnh Mạn Ngưng Tiểu Phong Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 7 - 12)
Chu Tú Lan Khâu Linh Long Thu Hương
Trần Địch Khắc Chu Nghĩa Thế Phương
Chu Cương Mạnh Tuyệt Hải Nguyễn Vinh
Quần chúng: Ngọc Anh và một giọng nam không rõ danh tính
Advertisement