Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anh hùng cái thế (tựa gốc: 蓋世豪俠)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt (1997???)
Châu Tinh Trì Đoạn Phi Thế Phương [1]
Thế Thanh (Tập 7 - 9)
Ngô Trấn Vũ Đoạn Ngọc Lâu Bá Nghị
Thế Thanh (Tập 5)
Lam Khiết Anh Tuyết Nhạn Thu Hương
La Tuệ Quyên Lý Châu / Cổ Châu Bích Ngọc
Lưu Giang Đoạn Hải Nguyễn Vinh
Ngô Mạnh Đạt Cổ Diễm Dương Thế Phương
Nguyễn Vinh (Tập 6 - 9)
Cổ Phong Bá Nghị
Lý Lệ Lệ Lý Kiều Thanh Phúc (Tập 1 - 2)
Thu Hương
Mai Tiểu Huệ Lan Thanh Phúc
Cao Hùng Nghê Định Sơn Nguyễn Vinh
Hoàng Trạch Phong Nghê Lập Bang Bá Nghị
Hứa Thiệu Hùng Tiền Vạn Lý Thế Thanh
Thế Phương (Tập 28)
Tăng Vĩ Minh Chiến Thiên Quân Nguyễn Vinh
Hàn Tuấn Lưu Cơ Bá Nghị
Chu Cương Triệu Bất Phàm Nguyễn Vinh
Vương Mẫn Minh Triệu Hồng Thanh Phúc
Đỗ Lệ Toa Hoàng Phủ Nhị Nương Bích Ngọc
Bào Phương Cực Lạc Lão Nhân Nguyễn Vinh

Ghi chú[]

  1. Trong tập 6 cả Thế Phương, Thế Thanh & Bá Nghị cùng lồng nhân vật
Advertisement