Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đao tiên kiếm thánh (tựa gốc:神剑魔刀)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Thoại Vỹ Bạch Triển Võ Nguyễn Vinh
Dung Huệ Văn Bạch Ngọc Anh Kiều Oanh
Thu Hương (Tập 16-)
Âu Vỹ Lân Bạch Triển Văn Bá Nghị
Huỳnh Doãn Tài Thượng Quan Dật Thế Thanh
Thái Gia Lợi Chu Cát Tinh Thu Hương
Ngô Thiên Vy Hồng Sở Quân Bích Ngọc
Vương Mẫn Minh Dung Nguyệt Thường Kiều Oanh
Thu Hương (Từ tập 14)
Lưu Bích Nghi Thẩm Bích Bích Ngọc
Trương Mỹ Trí Vưu Phi Phượng Kiều Oanh
Thu Hương (Tập 16-)
Lê Hán Trì Hồng Trấn Vũ Nguyễn Vinh
Lương Hồng Hoa Đinh Thường Thắng Thế Phương
Tuấn Hùng Cổ Nhân Long Thế Thanh
Bá Nghị (Từ tập 9)
Lý Long Cơ Trì Trung Du Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 17-)
Tiên Đỗ Lạp Lăng Ba tiên tử Thanh Phúc
Lữ Hữu Huệ Chúc Ỷ Sương / Chúc Ỷ Vân Bích Ngọc
Tần Bái Phong Nhạc Bá Nghị
Lưu Triệu Minh Hạ Hầu Hiên Thế Thanh
Advertisement