Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đứa con phá sản (tựa gốc:敗家仔) là phim truyền hình hợp tác giữa Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trương Vệ Kiện Phương Thiên Mậu Khánh Văn
Phan Khiết Phương Thập Tam Nương Khánh Phương
Viên Vịnh Nghi Du Tiểu Tình Minh Huyền
Trịnh Thụy Hiểu Phương Thiên Đại Đạt Phi
Trác Phàm Vô Lượng Đạt Phi
Lô Hải Triều Du Đại Thắng Trung Châu
Tống Quang Yến Tiếu Phật Trung Châu
Tống Gia Kỳ Toán Đầu
La Chí Mẫn Viên Viên Thành Vinh
Chung Lượng Mao Tuyệt Thế Đạt Phi
Dương Thăng Hoa Phi Hoa Trung Châu
Trương Thiến Ti Đồ Vô Tình Minh Hương
Hồ Tĩnh Ti Đồ Đa Tình Minh Huyền
Thư Lực Thân Mã Lão Thái Khánh Phương
Hoàng Tiểu Thiện Niếp Thiến Minh Hương
Advertisement