Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội quân chống buôn lậu (tựa gốc:緝私群英)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Vương Hỷ Chương Hạo Huy Thế Phương
Âu Dương Chấn Hoa Diệp Thiên Hoa Thế Thanh
Lê Diệu Tường Tô Đông Thế Phương
Đàm Tiểu Hoàn Phương Thượng Di Huỳnh Hoa
Trần Diệu Anh Nguyễn Mộc Phương Thanh Phúc
Lê Hán Trì Lê Chí Vĩ Nguyễn Vinh
Vương Vĩ Lương Lưu Kế Tổ Bá Nghị
Trần An Oánh Ngô Thải Ni Bích Ngọc
Trần Triển Bằng Dương Tu Hoàn Nguyễn Vinh
Trần Mạn Na Chương Thục Nga Bích Ngọc
Trần Vinh Tuấn Dư Cẩm Sơn Thế Thanh
Vương Thanh Thành Đại Chí Thế Thanh
Lương Vịnh Lâm Lâm Lệ Quyên Bích Ngọc
Hải Tuấn Kiệt Trần Kiện Văn Nguyễn Vinh
Advertisement