Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội hành động liêm chính 2009 (tựa gốc: 廉政行動2009)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trương Đồng Tổ Từ An Đình Tuấn
Tuyên Huyên Quách Duyệt Văn Bích Ngọc
Thiệu Mỹ Kỳ Lâm Gia Lợi Minh Thảo
Huỳnh Hạo Nhiên Lương Bách Hoa Hà Thao
Trần Kiện Phong Hứa Gia Minh Thiên Bảo
Lương Gia Kỳ Lương Hạnh Gia Khánh Phương
Tiết Khải Kỳ Hứa Kỳ San Tuyết Mai
Chu Bách Hào Chu Bách Kiên Thiên Bảo
Lâm Bảo Di Mã Nhật Minh Thiên Bảo
Điền Nhụy Ni Lâm Bối Kỳ Minh Thảo
Dương Tú Huệ Hà Lệ Vân Thùy Trang
Lưu Giang Lâm Vạn Sâm Huy Hồ
Quách Thiện Ni Phương Tử Thuyên Minh Thảo
Mông Gia Tuệ Triệu Chỉ Tuyền Thanh Bình
Đàm Tiểu Hoàn Lam Nhược Thủy Khánh Phương
Tào Vĩnh Liêm Lý Tử Luân Đình Tuấn
Quách Chính Hồng Đường Vĩnh Kiện Thiên Bảo
Lâm Tuyết Lưu Cửu Đình Tuấn
Huỳnh Đức Bân Lâm Quang Diệu Huy Hồ
Đặng Triệu Tôn Trần Trọng Văn Nguyễn Vinh
Trịnh Tử Thành Hà Quốc Minh Thiên Bảo
Nguyễn Triệu Tường Vương Hạo Nam Huy Hồ
Mạch Trường Thanh Mạc Hữu Quyền Hà Thao
Advertisement