Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội hành động liêm chính 2000 (tựa gốc: 廉政追擊)

Phâm vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Hoàng Cẩm Sân Chu Triển Bằng Thế Thanh
Lưu Tùng Nhân Lý Thiên Bá Nghị
Ngô Mỹ Hành Anna Bích Ngọc
Huỳnh Đức Bân Ken Thế Thanh
Lôi Tụng Đức Huỳnh Gia An Thế Phương
Lưu Khải Uy Peter Nguyễn Vinh
Mã Đức Chung Patrick Pang Bá Nghị
Liêu Khải Trí Chu Đồ Nguyễn Vinh
Tô Ngọc Hoa A Yến Bích Ngọc
Tạ Thiên Hoa Trần Gia Tuấn Thế Phương
Trần Hào Chung Phúc Mậu Bá Nghị
Diêu Doanh Doanh Minh An Kỳ Thu Hương
Ngô Ỷ Lợi Mạc Tiểu Chi Bích Ngọc
Đường Văn Long Tô Đức Kiện Bá Nghị
Âu Thoại Vỹ Trần Kính Văn Thế Phương
Lương Vịnh Lâm Vợ ông Văn Ngọc Anh
Lữ San Vợ ông Đường Thùy Trang
Advertisement