Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội hành động liêm chính 2004 (tựa gốc: 廉政行動2004)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ngũ Vịnh Vy Anna Ý Nhi
Huỳnh Thu Sinh Huỳnh Trí Viễn Huy Hồ
Thạch Tu Đường Dụ Nam Huy Hồ
Thiệu Mỹ Kỳ Rachel Tuyết Nương
Ngụy Tuấn Kiệt Trần Quốc Cường Thế Thanh
Trương Trí Lâm Vương Khải Thông Thế Thanh
Phương Trung Tín Đặng Tuấn Hiền Bá Nghị
Mông Gia Tuệ Grace Thanh Bình
Lưu Khải Uy Trương Lập Sơn Thế Phương
Đường Văn Long Phương Gia Lương Huy Hồ
Lợi Gia Nhi Judy Ý Nhi
Trần Kiện Phong Ming Bá Nghị
Lê Nặc Ý Quách Chí Hy Bá Nghị
Quan Lễ Kiệt Vương Định Trung Thế Phương
Lê Diệu Tường Hà Phát Thế Thanh
Lưu Gia Huy Vương Thiên Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Âu Diệu Dương Bá Nghị
Liên Khải Quan Thụy Nghiêu Thế Phương
Mạch Trường Thanh Dư Cảnh Tân Bá Nghị
Tiêu Chính Nam Hồng Quốc Cường Bá Nghị
Advertisement