Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội cứu hộ trên không (tựa gốc: 隨時候命)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trịnh Y Kiện Cao Khả Phong Matthew Nguyễn Vinh
Lâm Bảo Di Diệp Thanh Vân Benjamin Bá Nghị
Xa Thi Mạn Khang Hữu Lam Carrie Thu Hương
Dương Tư Kỳ Châu Tiểu Quyên Nikki Tuyết Nương
Minh Thảo (Tập 25 - 27)
Chung Gia Hân Thi Sở Kỳ Sandra Ý Nhi
Lê Nặc Ý Tưởng Gia Nặc Kelvin Thành Nhân
Tư Đồ Thoại Kỳ Thích Chí Cần Derek Thành Nhân
Diêu Tử Linh Cao Khả Ái Ý Nhi
Hứa Thiệu Hùng Cao Du Xương Huy Hồ
Viên Thể Vân Trương Văn Nhuế Tuyết Nương
Lý Vĩnh Hào Lục Quyền
Huỳnh Đức Bân Tăng Thiệu Luân Huy Hồ
Advertisement