Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội cứu hỏa anh hùng (tựa gốc: 烈火雄心II) là phim truyền hình Hong Kong 2002 do TVB sản xuất.

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Vương Hỷ Kỷ Đức Điền Thế Phương
Phương Trung Tín Đường Minh Bá Nghị
Trương Khả Di Chung Nhân Di Thanh Bình
Mông Gia Tuệ Giang Dật Nhã Ý Nhi
Trần Tuệ San Hà Bảo Lâm Thanh Bình
Âu Cẩm Đường Thái Nam Phong Thế Thanh
Văn Tụng Nhàn Diệp Hướng Dương Minh Thảo
Trịnh Gia Dĩnh Kỷ Hưng Điền Thế Thanh
Nguyên Hoa Quan An Ấm Huy Hồ
Tưởng Chí Quang Lương Vọng Công Huy Hồ
Thái Tử Kiện Lâm Tự Hiền Thế Thanh
Đường Ninh Trần Tiểu Lan Minh Thảo
Chu Mễ Mễ Vương Bích Hà Ý Nhi
Lâm Vĩ Thần Đường Vĩ Thế Phương
Advertisement