Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội bảo vệ nhân chứng (tựa gốc: 保護證人組)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Vương Hỷ Trần Phú Quý Thế Phương
Ngụy Tuấn Kiệt Quan Ngạn Bác (Kelvin) Nguyễn Vinh
Phó Minh Hiến Mai Hương Cầm Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 4 - 9)
Huệ Anh Hồng Lý Chỉ San Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 4 - 9)
Hứa Thiệu Hùng Kiều Vĩnh Bình Thế Thanh
Trương Quốc Cường Cao Thiên Hoa (Tony) Thế Thanh
Chung Tuệ Nghi Hà Tiểu Nhàn (Internet) Thu Hương
Thang Bảo Nhi Cao Trác Chi (Gigi) Thu Hương
La Lạc Lâm Trần Trung Nghĩa Bá Nghị
Chu Mễ Mễ Hà Diễm Phương Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 4 - 9)
Ngụy Thu Hoa Trịnh Tú Anh Thanh Phúc
Lương Tuyết Mi Trần Như Ý Thu Hương
Trương Anh Tài Quan Kiện Bang Nguyễn Vinh
Lý Hồng Kiệt Quan Ngạn Vỹ Bá Nghị
Lý Tử Kỳ Bành Quốc Đống Nguyễn Vinh
Lạc Đạt Hoa Chu Dũng Bá Nghị
Advertisement