Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội điều tra đặc biệt II (tựa gốc: 古靈精探B)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Vu Tử Lãng Nguyễn Vinh
Quách Thiện Ni Hình Tinh Tinh Bích Ngọc
Quách Chính Hồng Trương Chính Nghĩa Thiên Bảo
Hồ Định Hân Hình Bội Bội "Momoko" Tuyết Mai
Tiển Hạo Anh Tạ Tiểu Phụng Huy Hồ
La Mẫn Trang Bành Mỹ Vân Thùy Trang
La Trọng Khiêm Chiêm Thụ Bang Trần Tuấn
Tiêu Chính Nam Cam Chí Phong Khánh Văn
Lưu Ngọc Thúy Giản Trí Mỹ Sady Minh Thảo
Quách Phong La Hữu Căng Đình Tuấn
Huỳnh Trường Hưng Pierre Hà Thao
Thẩm Trác Doanh Icy Khánh Phương
Nguyễn Tiểu Nghi Tô Bích / Ngô Tiểu Nghi Thanh Bình
Advertisement