Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội điều tra đặc biệt (tựa gốc: 古靈精探)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Vu Tử Lãng Nguyễn Vinh
Quách Thiện Ni Hình Tinh Tinh Ý Nhi
Mã Quốc Minh Thành Gia Tuyền (Hugo) Thành Nhân
Quách Chính Hồng Trương Chính Nghĩa Huy Hồ
Tiển Hạo Anh Tạ Tiểu Phụng (Chị Tiểu Phụng) Huy Hồ
La Mẫn Trang Bành Mỹ Vân (Mỹ Nhân) Thùy Trang
Huỳnh Trường Hưng Văn Long (Pierre) Thành Nhân
Tăng Hoa Thiên Vu Tử Tình Tuyết Nương
Joe Junior Phí Cách Tôn Thành Nhân
Lưu Ngọc Thúy Giản Trí Mỹ Sady Minh Thảo
Lương Gia Nhân Vu Đại Hải Huy Hồ
Hồ Định Hân Hình Bội Bội Momoko Minh Thảo
Advertisement