Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đội đặc nhiệm CID (tựa gốc: सीआईडी)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Shivaji Satam Thanh tra trưởng Pradyuman Huy Dũng (Từ tập 1)
Aditya Srivastava Thanh tra phó Abhijeet Khánh Văn (Tập 1 - ???)
Ngọc Quý (???)
Dayanand Shetty Thanh tra Daya Trần Tuấn
Dinesh Phadnis Thanh tra Fredericks Minh Triết (Từ tập 1-876)
Bá Nghị (Từ tập 877-???)
Narendra Gupta Tiến sĩ pháp y Salunkhe Minh Triết (Từ tập 1-876)
Bá Nghị (Từ tập 877-???)
Shraddha Musale Tiến sĩ pháp y Tarika
Ansha Sayed Thanh tra Purvi
Janvi Chheda Thanh tra Shreya
Ajay Nagrath Thanh tra Pankaj
Advertisement