Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Độc tâm thần thám (tựa gốc: 讀心神探)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Bảo Di Diêu Học Thâm "Linus" Đình Tuấn
Điền Nhụy Ni Diệp Triển Đình "Phoenix" Minh Thảo
Huỳnh Tông Trạch Hà Lễ Hiền "Trevor" Hà Thao
Lê Nặc Ý Mạch Vĩnh Hy "Encore" Khánh Văn
Châu Mỹ Hân Hồ Xảo Doanh Bích Ngọc
Trần Nhân Mỹ Trình Bối Nhi "Perlie" Khánh Phương
Vu Dương Trình Triệu Khang Huy Hồ
Lưu Giang Trình Triệu An Nguyễn Vinh
Tạ Tuyết Tâm Chung Tú Nhàn Thùy Trang
Phùng Tố Ba Lư Thụy Hương Tuyết Mai
Từ Vinh Trình Thủ Nghiệp Huy Hồ
Mã Hải Luân Trình Yến Hà Thanh Bình
Trần Mạn Na Trình Yến Bình Minh Thảo
Cao Quân Hiền Trương Trí Kiệt "Kelvin" Trần Tuấn
Hứa Gia Kiệt Giản Hạo Minh
Advertisement