Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Đại náo Quảng Xương Long (tựa gốc:大鬧廣昌隆)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Châu Hải My Tiểu Phù Dung Bích Ngọc
Lâm Gia Đống Lục Vận Quảng & Hứa Đại Quảng Nguyễn Vinh
Đặng Triệu Tôn Lục Kế Hoa Thế Phương
Ngải Uy Trần Cương Bá Nghị
Kim Hưng Hiền Lục Vận Xương Thế Phương
Lý Thành Xương Lục Vận Long Thế Thanh
Hàn Mã Lợi Tiết Tĩnh Nghi Thanh Phúc
Dương Linh Hứa Thục Trinh Bích Ngọc
Quách Thiểu Vân Cổ Mỹ Anh Thu Hương
La Lạc Lâm Xa Đại Thành & Xa Nguyệt Đình Nguyễn Vinh & Bá Nghị
Trần Khải Thái Xa Đạt Phu Bá Nghị (Tập 5)
Thế Phương (Tập 6)
Thế Thanh
Tào Chúng Đan Phụng Thanh Phúc
La Lan Mạnh Bà Bích Ngọc
Đơn Lập Văn Vương Thiên Linh Bá Nghị
Advertisement