Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ông xã vạn tuế (tựa gốc: 老公萬歲)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Miêu Kiều Vỹ Trình Sâm Nguyễn Vinh
Trương Khả Di Cao Lệ Tâm Minh Thảo
Tạ Thiên Hoa Trình Nghĩa Đình Tuấn
Lý Ỷ Hồng Mâu Linh Chi Bích Ngọc
Quách Chính Hồng Quảng Tân Tố Khánh Văn
Lương Liệt Duy Khổng Tước Tích Hà Thao
Vương Quân Hinh Tô Đan Hồng Thùy Trang
Tào Mẫn Lợi Vu Gia Lợi Tuyết Mai
La Mẫn Trang Bàn Ni Thiện Thùy Trang
Tuyết Ni Lam Tất Hành Tuyết Mai
Hồ Phong Lỗ Trường Phong Huy Hồ
Lý Phong Kim Ngân Hoa Khánh Phương
Chu Đức Duy Trình Ý Tường Trần Tuấn
Lâm Tử Thiện Hoa Dee Huy Hồ
La Mãng Leon Đình Tuấn
Dịch Trí Viễn Học Hữu Trần Tuấn
Trịnh Kiện Lạc Thành Thành Hà Thao
Cao Hạo Chính Trần Vĩnh Hiếu Khánh Văn
Lý Gia Đỉnh Tam Thượng Thanh An Huy Hồ
Hạ Bình Kha Đắc Lệ Khánh Phương
Tăng Kiện Minh Lỗ Chấn Huy Hồ
Quần chúng: Thanh Bình
Advertisement